Aquinox Media verzorgt professionele films en andere vormen van media (Muziekstukken, Fotografie), die inspireren tot maatschappelijke verbetering, cohesie en verduurzaming in de breedste zin van het woord. Dus naast ecologische verduurzaming, ook economische en maatschappelijke verduurzaming. Aquinox Media heeft met vele bijzondere partijen samengewerkt en hoopt dat wij daar u ook snel bij mogen scharen.