Beknopte hoofdpunten AV Aquinox Media:

– Bij eerste opdracht bij een nieuwe opdrachtgever wordt 50% voor de opdracht overgemaakt, de resterende 50% erna, met een betalingstermijn van twee weken.
– Elke opdracht waarbij video-editing is inbegrepen is inclusief één gratis re-edit n.a.v. feedback opdrachtgever. Indien er nieuwe feedback komt en er extra edits gewenst zijn, dan geldt hiervoor, afhankelijk van de arbeidsintensiviteit een extra vergoeding van minimaal 50 euro ex btw.
– Tenzij anders afgesproken geldt een levertermijn van 2 weken voor video edits.
– Indien er bij videografie vanuit opdrachtgever wordt besloten af te wijken van professionele/technische suggesties van Aquinox Media neemt de opdrachtgever de verantwoordelijkheid voor het eindresultaat.
– Bij elke videoproductie zal aan het einde kort het logo van Aquinox Media zichtbaar zijn. Als hier specifiek om gevraagd wordt van te voren kan hiervan afgeweken worden. Anders geldt er een meerprijs.

Volledige versie van de  AV zijn hier te vinden:

Algemene Voorwaarden John Akerman Özgüç en Aquinox Media 19juni2019